Grupowe zajęcia logopedycznych dla dzieci z "Zaczarowanego Przedszkola" stanowią formę profilaktyki logopedycznej. Istnieje również możliwość organizacji zajęć dla dzieci, które na co dzień nie uczęszczają do Zaczarowanego Przedszkola. W pracy z dziećmi stosowane są różnorodne formy i metody pracy, odpowiednio dobrane środki dydaktyczne dostępne w placówce i przygotowane samodzielnie przez osobę prowadzącą.

Forma zajęć: zespołowa, zbiorowa; w razie potrzeby indywidualna

Cele
Nadrzędnym celem jest kształtowanie prawidłowej wymowy, zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy oraz stymulowanie rozwoju dziecka w taki sposób,  by potrafiło ono prawidłowo porozumiewać się z otoczeniem poprzez:

 

 • usprawnianie motoryki narządów mowy,
 • wyrobienie i utrwalanie właściwego toru oddechowego,
 • kształtowanie prawidłowych nawyków połykania, żucia i gryzienia,
 • rozwijanie percepcji słuchowej oraz umiejętności słuchania,
 • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia pojęć,
 • wzbogacanie słownictwa i wiedzy o otaczającym świecie,
 • wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej.

 

Metody pracy
Praktyczna realizacja założeń programu profilaktyki logopedycznej następuje poprzez stosowanie różnorodnych form i technik, takich jak demonstracja, instruktaż słowny, ćwiczenia, nauka piosenek i wierszyków, gry i zabawy:

 

 • ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny:  język, wargi, podniebienie miękkie, żuchwa,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia głosowe,
 • ćwiczenia słuchowe,
 • ćwiczenia leksykalne,
 • ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonemowego,
 • ćwiczenia wspomagające rozwój motoryki dużej i małej, percepcji wzrokowej, pamięci koncentracji uwagi,
 • ćwiczenia umiejętności szeregowania, układania ciągów tematycznych, logicznego myślenia,
 • zabawy stymulujące proces budowania słownictwa.

 

Narzędzia
Badania przesiewowe i konsultacje z rodzicami.

Nauka pływania

W "Zaczarowanym Przedszkolu" nasze dzieci mają możliwość uczestnictwa w kursie nauki pływania pod okiem wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów. 

Język angielski

Wszystkie dzieci uczęszczające do „Zaczarowanego Przedszkola" objęte są nauką j. angielskiego w oparciu  o podręczniki wydawnictwa Pearson oraz kurs My Little Island.

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej skierowane dla dzieci z "Zaczarowanego Przedszkola" mają na celu poprawę jakości postawy dzieci i ich wzorców ruchowych.

Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowane Przedszkole”
Zaczarowany Klub Dziecięcy
Magic Words - English Academy for Kids

41-717 Ruda Śląska, ul. E. Szramka 3
e-mail: kontakt@zaczarowane.pl
tel.+ 48 535 155 551 

Copyright 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Zaczarowane przedszkole. All rights reserved.