Prowadząc  „Zaczarowane” naszym celem jest funkcjonowanie wyjątkowych placówek edukacyjno – wychowawczych, w których dzięki starannie opracowanemu programowi edukacyjnemu i zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz wykwalifikowanej kadrze i ścisłej współpracy z rodzicami istnieją szczególne warunki dydaktyczne i organizacyjne umożliwiające i stymulujące rozwoju dzieci w czterech kluczowych i przenikających się dziedzinach rozwoju i uczenia się dzieci: wiedzy, umiejętnościach, predyspozycjach i uczuciach, dzięki czemu dzieci będą potrafiły poradzić sobie z wyzwaniami w dalszych latach edukacji.

 

Pierwszym placówką prowadzoną w ramach grupy edukacyjnej „Zaczarowane” było otwarte w 2011r. Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowane Przedszkole”, które zapewnia kompleksową ofertę podstawowych zajęć przedszkolnych oraz uzupełniającego bloku edukacyjnego dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat.  W odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby Rodziców dotyczące opieki dla dzieci poniżej 3 roku życia od września 2015r. rozpoczął swoją działalność "Zaczarowany Klub Dziecięcy" oferujący zajęcia przygotowawcze i adaptacyjne dla dzieci od 1 roku życia przygotowujące się do rozpoczęcia nauki w przedszkolu.

 

Natomiast dla dzieci i rodziców zainteresowanych nauka języka angielskiego od września 2014 r. funkcjonuje "Magic Words - English Academy for Kids". „Magic Words” oferuje naukę i zabawę z j. angielskim w dla dzieci od 3 roku życia w oparciu podręczniki i kursy językowe wydawnictwa Pearson. Zgodnie z zawartą umową patronacką z Pearson Central Europe Sp. z o.o. wydawnictwo zapewnia naszej akademii m.in. stałą opiekę metodyczną nad prowadzonymi zajęciami nauki j. angielskiego oraz kompleksowe wyposażenie we wszelkie materiały edukacyjne zarówno dla dzieci jak i kardy nauczycielskiej.

 

Zrobimy wszystko aby czas spędzony z nami był radosny i ... zaczarowany !

Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowane Przedszkole”
Zaczarowany Klub Dziecięcy
Magic Words - English Academy for Kids

41-717 Ruda Śląska, ul. E. Szramka 3
e-mail: kontakt@zaczarowane.pl
tel.+ 48 535 155 551 

Copyright 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Zaczarowane przedszkole. All rights reserved.