Za zajęcia w Przedszkolu Niepublicznym „Zaczarowane Przedszkole” uiszczane są w ciągu roku szkolnego następujące opłaty:

Wpisowe

300,00 zł / 150,00 zł – płatne do 15 czerwca każdego roku szkolnego poprzedzającego kolejny rok uczęszczania dziecka do przedszkola. Odpłatności obejmuje w szczególności: składkę na ubezpieczenie NW, komplet pomocy dydaktycznych oraz wyprawkę higieniczną na cały rok szkolny. 

Czesne

Czesne płatne do 10 dnia każdego miesiąca przez 12 miesięcy w roku. Odpłatność obejmuje realizację zajęć głównych wnikających z podstawy programowej MEN i  język angielski (od 2 do 4 zajęć w tygodniu w okresie październik - czerwiec) oraz w zależności od wybranego abonamentu udział w zajęciach uzupełniających: rytmicznych, logopedycznych, gimnastycznych oraz w religii i zajęciach w kółkach zainteresowań. W zależności od rodzaju abonamentu opłata wynosi :

  • abonament „mini”    – 400,00 - 500,00 zł/miesiąc,
  • abonament „midi”    – 475,00 - 575,00 zł/miesiąc,
  • abonament „midi+”  – 500,00 - 600,00 zł/miesiąc,
  • abonament „maxi”   – 575,00 - 675,00 zł/miesiąc.

Stawka żywieniowa

Obowiązujące aktualnie stawki żywieniowe (rozliczane miesięcznie wg rzeczywistej frekwencji dziecka):

  • śniadanie - standardowo dzieci przynoszą śniadanie we własnym zakresie (istnieje możliwość zakupu śniadania w cenie 5 zł/dzień),
  • dwudaniowy obiad - 11 zł/dzień,
  • podwieczorek - 2 zł/dzień;

Aktualne promocje

1. Wpisowe - obniżka ceny wpisowego o 50 % od drugiego roku szkolnego w przypadku podpisania umowy wieloletniej do czasu ukończenia przez dziecko wieku przedszkolnego (6/7 lat).

2. Czesne – obniżka ceny czesnego,  każdego z abonamentów o 100,00 zł / miesiąc w przypadku podpisania umowy wieloletniej do czasu ukończenia przez dziecko wieku przedszkolnego (6/7 lat).

3. Podpisanie umowy wieloletniej gwaranatuje stałe ceny przez cały okres trwana umowy. W trakcie trwania umowy na pełny okres nauki przedszkolnej rodzicom w miarę bieżących potrzeb przysługuje prawo aneksowania umowy w zakresie wybranego abonamentu z zachowaniem cen promocyjnych.

4. Promocja na rok szkolny 2023/2024 dla dzieci z roczników 2019, 2020 i 2021. Podpisując umowę do 31 marca 2023r. cena czesnego dla abonamentu "mini"  wynosi:

  • abonament „mini” [godz.: 7:00-14:00] – 200,00 zł/miesiąc,

Promocja jest aktualna do momentu skompletowania grup z roczników 2019 / 2020 / 2021.

*Promocje z pkt 1-2 oraz 4 nie łączą się.


Za zajęcia edukacyjno-wychowawcze w „Zaczarowanym Klubie Dziecięcym” uiszczane są w ciągu roku szkolnego następujące opłaty:

Wpisowe

300,00 zł – płatne do 15 czerwca każdego roku szkolnego poprzedzającego kolejny rok uczęszczania dziecka do "Zaczarowanego Klubu Dziecięcego" / "Zaczarowanego Przedszkola". Odpłatności obejmuje w szczególności: składkę na ubezpieczenie NW, pomoce dydaktyczne oraz wyprawkę higieniczną na cały rok szkolny. 

Czesne

200,00 zł/miesiąc*  płatne do 10 dnia każdego miesiąca przez 12 miesięcy w roku. Odpłatność obejmuje realizację zajęć edukacyjno-wychowawczych oraz opiekę nad dzieckiem.

Stawka żywieniowa

Obowiązujące aktualnie stawki żywieniowe (rozliczane miesięcznie wg rzeczywistej frekwencji dziecka):

  • śniadanie - standardowo dzieci przynoszą śniadanie we własnym zakresie (istnieje możliwość zakupu śniadania w cenie 5 zł/dzień),
  • dwudaniowy obiad - 11 zł/dzień,

Aktualne promocje:

* Cena 200,00 zł / miesiąc uwzględnia ulgi w wysokości 700,00 zł / miesiąc i jest możliwa do uzyskania w roku kalendarzowym 2023r. w przypadku równoczesnego spełnienia wszystkich następujących okoliczności:

1. Skorzystania z dofinansowania w wysokości 400,00 zł / miesiąc w ramach przepisów ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Szczegóły dostępne są w portalu Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (https://empatia.mpips.gov.pl)

2. Uzyskania dofinansowania ze strony Miasta Ruda Śląska w wysokości 200,00 zł / miesiąc.

3. Popisania umowy łączonej "Zaczarowany Klub Dziecięcy" + "Zaczarowane Przedszkole" - obniżka ceny czesnego o 100,00 zł / miesiąc.

Standardowa cena za pobyt w Zaczarowanym Klubie Dziecięcym wynosi 900,00 zł / miesiąc

Nauka języka angielskiego w ramach "Magic Words - English Academy for Kids" dla dzieci od 3 roku życia. Zajęcia prowadzone są w małych grupach (około 2-6 osób w grupie)  w cyklach 1 zajęcia (pomiędzy 45 a 90 minut) w tygodniu w porach popołudniowych (godz.: 15:00 - 19:00).

Dokładne dni i godziny zajęć danej grupy oraz wysokość opłat (w przedziale 100-200 zł / miesiąc -ulażenione od liczebności grupy ) są indywidulanie ustalane z rodzicami.

Zapisy na zajęcia oraz informacje o lekcjach pokazowych dostępne są pod nr telefonu: 509 216 405. 

Wszystkie opłaty należy wpłacać na poniższy rachunek bankowy: 
mBank, nr konta: 37 1140 2004 0000 3302 7174 0103

Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowane Przedszkole”
Zaczarowany Klub Dziecięcy
Magic Words - English Academy for Kids

41-717 Ruda Śląska, ul. E. Szramka 3
e-mail: kontakt@zaczarowane.pl
tel.+ 48 535 155 551 

Copyright 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Zaczarowane przedszkole. All rights reserved.