Za zajęcia w Przedszkolu Niepublicznym „Zaczarowane Przedszkole” uiszczane są w ciągu roku szkolnego następujące opłaty:

Wpisowe

300,00 zł / 150,00 zł – płatne do 15 czerwca każdego roku szkolnego poprzedzającego kolejny rok uczęszczania dziecka do przedszkola. Odpłatności obejmuje w szczególności: składkę na ubezpieczenie NW, komplet pomocy dydaktycznych oraz wyprawkę higieniczną na cały rok szkolny. 

Czesne

Czesne płatne do 10 dnia każdego miesiąca przez 12 miesięcy w roku. Odpłatność obejmuje realizację zajęć głównych wnikających z podstawy programowej MEN i  język angielski (od 2 do 4 zajęć w tygodniu w okresie październik - czerwiec) oraz w zależności od wybranego abonamentu udział w zajęciach uzupełniających: rytmicznych, logopedycznych, gimnastycznych oraz w religii i zajęciach w kółkach zainteresowań. W zależności od rodzaju abonamentu opłata wynosi :

  • abonament „mini”    – 325,00 - 425,00 zł/miesiąc,
  • abonament „midi”    – 400,00 - 500,00 zł/miesiąc,
  • abonament „midi+”  – 425,00 - 525,00 zł/miesiąc,
  • abonament „maxi”   – 500,00 - 600,00 zł/miesiąc.

Stawka żywieniowa

Obowiązujące aktualnie stawki żywieniowe (rozliczane miesięcznie wg rzeczywistej frekwencji dziecka):

  • śniadanie - standardowo dzieci przynoszą śniadanie we własnym zakresie (istnieje możliwość zakupu śniadania w cenie 3 zł/dzień),
  • dwudaniowy obiad - 8 zł/dzień,
  • podwieczorek - 1 zł/dzień;

Aktualne promocje

Wpisowe - obniżka ceny wpisowego o 50 % od drugiego roku szkolnego w przypadku podpisania umowy wieloletniej do czasu ukończenia przez dziecko wieku przedszkolnego (6/7 lat).

Czesne – obniżka ceny czesnego,  każdego z abonamentów o 100,00 zł / miesiąc w przypadku podpisania umowy wieloletniej do czasu ukończenia przez dziecko wieku przedszkolnego (6/7 lat). W trakcie zawarcia umowy na pełny okres nauki przedszkolnej rodzicom w miarę bieżących potrzeb przysługuje prawo aneksowania umowy w zakresie wybranego abonamentu z zachowaniem cen promocyjnych.

Za zajęcia edukacyjno-wychowawcze w „Zaczarowanym Klubie Dziecięcym” uiszczane są w ciągu roku szkolnego następujące opłaty:

Wpisowe

300,00 zł – płatne do 15 czerwca każdego roku szkolnego poprzedzającego kolejny rok uczęszczania dziecka do "Zaczarowanego Klubu Dziecięcego" / "Zaczarowanego Przedszkola". Odpłatności obejmuje w szczególności: składkę na ubezpieczenie NW, pomoce dydaktyczne oraz wyprawkę higieniczną na cały rok szkolny. 

Czesne

450,00 - 550,00 zł/miesiąc płatne do 10 dnia każdego miesiąca przez 12 miesięcy w roku. Odpłatność obejmuje realizację zajęć edukacyjno-wychowawczych oraz opiekę nad dzieckiem.

Stawka żywieniowa

Obowiązujące aktualnie stawki żywieniowe (rozliczane miesięcznie wg rzeczywistej frekwencji dziecka):

  • śniadanie - standardowo dzieci przynoszą śniadanie we własnym zakresie (istnieje możliwość zakupu śniadania w cenie 3 zł/dzień),
  • dwudaniowy obiad - 8 zł/dzień,

Aktualne promocje:

Czesne – obniżka ceny czesnego o 100,00 zł / miesiąc w przypadku podpisania umowy łącznej "Zaczarowany Klub Dziecięcy" + Przedszkole Niepubliczne "Zaczarowane Przedszkole" na pełny rok szkolny. W trakcie zawarcia umowy na pełny okres nauki przedszkolnej rodzicom w miarę bieżących potrzeb przysługuje prawo aneksowania umowy w zakresie wybranego abonamentu z zachowaniem cen promocyjnych.

Nauka języka angielskiego w ramach "Magic Words - English Academy for Kids" dla dzieci od 3 roku życia. Zajęcia prowadzone są w małych grupach (około 2-6 osób w grupie)  w cyklach 1 zajęcia (pomiędzy 45 a 75 minut) w tygodniu w porach popołudniowych (godz.: 15:00 - 19:00).

Dokładne dni i godziny zajęć danej grupy oraz wysokość opłat (w przedziale 100-150 zł / miesiąc -ulażenione od liczebności grupy ) są indywidulanie ustalane z rodzicami.

Zapisy na zajęcia oraz informacje o lekcjach pokazowych dostępne są pod nr telefonu: 509 216 405. 

Wszystkie opłaty należy wpłacać na poniższy rachunek bankowy: 
mBank, nr konta: 37 1140 2004 0000 3302 7174 0103

Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowane Przedszkole”
Zaczarowany Klub Dziecięcy
Magic Words - English Academy for Kids

41-717 Ruda Śląska, ul. E. Szramka 3
e-mail: kontakt@zaczarowane.pl
tel.+ 48 535 155 551 

Copyright 2016, 2017, 2018 Zaczarowane przedszkole. All rights reserved.