Przedszkole

Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowane Przedszkole” działa na podstawie wpisu do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska pod nr MZOPO/0140/VI/4/2010 z dnia 28-10-2010 r. Wraz z dokonaniem wpisu zatwierdzony został Statu „Zaczarowanego Przedszkola”, który określa ramy edukacyjne, organizacyjne, formalno-prawne oraz finansowe funkcjonowania przedszkola. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad „Zaczarowanym Przedszkolem” jest Śląski Kurator Oświaty.

Dokumentami bezpośrednio regulującymi współracę pomiędzy Rodzicami a "Zaczarowanym Przedszkolem" są:

  • "Karta Zgłoszenia Dziecka" – stanowi podstawę przyjęcia dziecka do przedszkola i jest wypełnia przez rodziców po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi na zgłoszenie przesłane przez stronę interentową www. zaczarowane.pl,
  • "Umowa przyjęcia dziecka do Przedszkola Niepublicznego Zaczarowanego Przedszkola" – regulująca prawa i obowiązki dzieci, rodziców i przedszkola w trakcie trwania roku szkolnego.

Klub Dziecięcy

„Zaczarowany Klub Dziecięcy” działa na podstawie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska pod nr 10/2015 z dnia 1-09-2015 r. 

Wraz z dokonaniem wpisu zatwierdzony został Statu „Zaczarowanego Klubu Dziecięcego”, , który określa ramy edukacyjne, organizacyjne, formalno-prawne oraz finansowe funkcjonowania klubu.

Dokumentami bezpośrednio regulującymi współpracę pomiędzy Rodzicami a „Zaczarowanym Klubem Dziecięcym” są:

  • "Karta Zgłoszenia Dziecka" – stanowi podstawę przyjęcia dziecka do klubu dziecięcego i jest wypełnia przez rodziców po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi na zgłoszenie przesłane przez stronę internetową www.zaczarowane.pl,
  • "Umowa przyjęcia dziecka do „Zaczarowanego Klub Dziecięcy" - regulująca prawa i obowiązki dzieci, rodziców i Klubu w trakcie trwania roku szkolnego.

Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowane Przedszkole”
Zaczarowany Klub Dziecięcy
Magic Words - English Academy for Kids

41-717 Ruda Śląska, ul. E. Szramka 3
e-mail: kontakt@zaczarowane.pl
tel.+ 48 535 155 551 

Copyright 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Zaczarowane przedszkole. All rights reserved.