Posiłki

Posiłki dla "Zaczarowanego Przedszkola" przygotowywane są przez Restaurację „Maciej” z siedzibą w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7.

Posiłki są przygotowywane z uwzględnieniem wytycznych dietetyków oraz potrzeb żywnościowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zawarta umowa cateringowa gwarantuje, dostawę posiłków bezpośrednio przed ich wyporcjowaniem. Posiłki wykonane są z produktów naturalnych, wysokiej jakości i zawsze świeżych a proces produkcji posiłków odbywa się zgodnie z wymogami sanitarnymi i systemem HACCP.

Język angielski

Wszystkie przedszkolaki uczęszczające na regularne zajęcia przedszkolne do "Zaczarowanego Przedszkola" objęte są nauką j. angielskiego w oparciu o podręczniki wydawnictwa Pearson oraz kurs My Little Island 1 /2 /3 opracowany dla dzieci w wieku 3-5 lat. W zależnościod wieku oraz wybranego abonamentu dzieci biorą udział w od 2 do 4 lekcji j. angielskiego w tygodniu.

My Little Island to niezwykła i intensywna przygoda z angielskim dla przedszkolaków. Dzieci poznają bajkową wyspę, a na niej bohaterów (Kimmy & Timmy; Billy & Lilly; Lou & Sue) w swoim wieku, z którymi mogą się utożsamiać. Tematy rozdziałów są bliskie dzieciom, np: zwierzęta, mój pokój, moje zabawki, moja twarz itp. Różnorodność zabaw ruchowych wspomagających przyswajanie języka ułatwia dzieciom zrozumienie i zapamiętywanie.  Plakaty, karty obrazkowe, Big Book, dodatkowe gry, audio CD z piosenkami i rymowankami stanowią doskonałe dopełnienie przy różnicowaniu zajęć i utrwalaniu materiału. Nauka komunikowania się  w języku angielskim jest atrakcyjna, przyjemna, ale też kompleksowa. Materiał jest dostosowany do umiejętności i zainteresowań dzieci, na poszczególnych etapach rozwoju oraz do ich stylu przyswajania wiedzy. Dzieci poznają język w sposób bardzo aktywny i z wykorzystaniem wszystkich zmysłów. Są w pełni angażowane w proces nauki i dzięki temu uczą się efektywniej.

Wydawnictwo Pearson Central Europe, działa w 14 krajach Europy Centralnej, jest częścią międzynarodowej grupy medialnej, co pozwala czerpać z ogromnych zasobów wchodzących w jej skład wydawnictw i instytucji. Wydawnictwo Pearson (dawniej Pearson Longman) od ponad 20 lat jest jednym z wiodących wydawców edukacyjnych w Polsce. Oprócz standardowych pozycji książkowych do nauki języków, wydawnictwo oferuje także kompleksowe i nowatorskie rozwiązania edukacyjne, dopasowane do indywidualnych potrzeb uczących się.

Zgodnie z zawartą umową patronacką pomiędzy Pearson Central Europe  Sp. z o.o. a „Zaczarowanym Przedszkolem” Wydawnictwo Pearson zapewnia naszemu Przedszkolu m.in. stałą opiekę metodyczną nad prowadzonymi zajęciami nauki j. angielskiego oraz kompleksowe wyposażeniawe we wszelkie materiały edukacyjne zarówno dla dzieci jak i kardy nauczycielskiej.

Wyposażenie

„Zaczarowane Przedszkole” jest starannie przygotowane na przyjęcie dzieci. Wyposażenie naszej placówki spełnia wszelkie normy i wymogi techniczne oraz wytyczne sanepidu. Wszystkie meble oraz pomoce dydaktyczne i edukacyjne w jakie wyposażone jest nasze przedszkole posiadają wymagane certyfikaty i są w bezpieczny sposób dostępne dla dzieci.

Wnętrze "Zaczarowanego Przedszkola" zostało urządzone we współpracy z Moje Bambino, jednego z największych producentów i dostawców wyposażenia dla przedszkoli i szkół w Polsce.

Natomiast nasz odpowiadający wszelkim normom bezpieczeństwa plac zabaw został zbudowanych przez firmę FIOR, jednego z liderów w produkcji drewnianych elementów wyposażenia placów zabaw.

Bezpieczeństwo

Siedziba przedszkola oraz wszystkie dzieci uczęszczające do "Zaczarowanego Przedszkola" objęte są całorocznym ubezpieczeniem, które obowiązuje także poza pobytem w przedszkolu. Polisy ubezpieczeniowe są zawarte z jednym z liderów ryku ubezpieczeń Generalii T.U. S.A.

Opiekę ubezpieczeniową nad naszym przedszkolem sprawuje Agent Ubezpieczeniowy - Krzysztof Badura.

Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowane Przedszkole”
Zaczarowany Klub Dziecięcy
Magic Words - English Academy for Kids

41-717 Ruda Śląska, ul. E. Szramka 3
e-mail: kontakt@zaczarowane.pl
tel.+ 48 535 155 551 

Copyright 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Zaczarowane przedszkole. All rights reserved.