Nasza praca z dziećmi opiera się na podstawie programowej wychowania przedszkolnego MEN oraz w pełni odpowiada wyzwaniom i potrzebom dzieci w wieku przedszkolnym.

Obok zajęć głównych wnikających z podstawy programowej MEN oraz zajęć uzupełniających (zajęcia rytmiczne, logopedia, gimastyka korekcyjna, kółka zainteresowań) wszytkim naszym podopiecznym zapewniamy naukę języka angielskiego w oparciu o podręczniki wydawnictwa Pearson oraz kurs My Little Island 1 / 2 / 3 opracowany dla dzieci w wieku 3-5 lat. W zalezności od wieku dzieci biorą udział w 2 - 4  zajęciach j. angielskiego w tygodniu (grupa 3 latków - 2 zajęcia w tygodniu, grupa 4 latków - 3 zajęcia w tygodniu, grupa 5/6 latków - 4 zajęcia w tygodniu. W codziennej pracy i zabawach z dziećmi w Zaczarowanym Przedszkolu stosowane są elementy innowacyjnych metod edukacyjnych oraz wykorzystywane są nowatorskie pomoce dydaktyczne takie jak Plan Daltoński, pedagogika Montessori, Numicon.

Zgodnie z przyjętym programem wychowania główne rodzaje zajęć organizują każdy dzień natomiast zajęcia dodatkowe determinowane są kondycją grupy, zainteresowaniami dzieci, składem grupy, inwencją nauczyciela a przede wszystkim potrzebami rozwojowymi wychowanków. Wszystkie nasze codzienne działania kształtujące u naszych wychowanków cechy samodzielności, kreatywności, pewności siebie oraz ciekawości otaczającego świata zmierzają do przygotowania dzieci do dobrego startu szkolnego.

Ważna jest dla nas nauka czerpana z codzienności, kształtowanie dobrych zachowań. Realizując zadania edukacyjne w równym stopniu uczymy umiejętności prawidłowego wykonywania praktycznych czynności życia codziennego. Żeby sprostać postawionym sobie celom i zadaniom tworzymy niewielkie 12-15 osobowe grupy dziecięce, które umożliwiają Wychowawcy indywidualny kontakt z każdym dzieckiem.

Naszym Przedszkolakom i ich Rodzicom zapewniamy:

 • małe grupy (12-15 dzieci),
 • kompleksową ofertę podstawowych zajęć przedszkolnych oraz uzupełniającego bloku edukacyjnego,
 • własny plac zabaw,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa wraz monitoringiem całego obiektu
 • elastyczny czas pracy.

Zajęcia

Zajęcia przedszkolne prowadzone w ramach Przedszkola Niepublicznego "Zaczarowane Przedszkole"  prowadzone przez cały rok kalendarzowy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00 w czterech wariantach godzinowych:

 • abonament „mini” – do godz. 14:00,
 • abonament „midi” – do godz. 15:00,
 • abonament „midi+” – do godz. 16:00,
 • abonament „maxi” – do godz. 16:30.

Przedszkole w zależności od wybranego abonamentu oferuje dziecku:

a) Podstawowy blok edukacyjny:

 • podstawa programowa MEN,
 • j. angielski  (od 2 do 4 zajęć w tygodniu),

realizowany w ramach abonamentów „mini”, „midi”, midi+”, „maxi”.

b) Uzupełniający bloku edukacyjny:

 • zajęcia w kółkach zainteresowań,
 • zajęcia taneczno-rytmiczne,
 • zajęcia gimnastyczno-sportowe,
 • religia,
 • ćwiczenia logopedyczne i logorytmiczne,
 • robotyka i kodowanie,
 • zajęcia nauki pływania (od wieku 6 lat),

realizowany w ramach abonamentów „midi+”, „maxi”.

Organizacja uzupełniającego bloku edukacyjnego tj. w szczególności częstotliwość zajęć, podział na grupy oraz udział dziecka w poszczególnych zajęciach (uzależniony od wieku i możliwości psychiczno – fizycznych dziecka) przedkładana jest Rodzicom na początku danego roku szkolnego. Udział w zajęciach nauki pływania wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty za transport na basen.

7.00-8:00 Witamy dzieci

To pora przychodzenia dzieci i zabaw w kącikach zainteresowań. Prowadzone są także zajęcia integracyjne, wspierające rozwój i twórczą aktywność dzieci.

8.00–8.30 Powitanie Dnia

Przywitanie wszystkich dzieci. Przypomnienie zasad i obowiązków Przedszkolaka oraz ustalenie i zaznaczenie daty w kalendarzu.

8.30–9.00 Śniadanie oraz toaleta 

9.00–12.30 Zajęcia edukacyjne

W grupach wiekowych realizujemy Program Wychowania Przedszkolnego "Zaczarowanego Przedszkola" (podstawa programowa MEN w tym Metoda Dobrego Startu oraz j angielski.)

Zajęcia na świeżym powietrzu

Zabawy na świeżym powietrzu - spacerujemy i bawimy się na placu zabaw .

12.30–13.30 Obiad oraz toaleta

13.30 - 14.00 Odpoczynek

Młodszym dzieciom organizujemy odpoczynek „pod kocykiem”, czytamy bajki przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej.

Dzieciom, które nie odpoczywają „pod kocykiem”, oferujemy zajęcia wyciszające.

14.00–14.15 Podwieczorek

14.15–16.00 Zajęcia edukacyjne

W grupach wiekowych realizujemy   uzupełniający blok edukacyjny: zajęcia rytmiczne, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, basen, katecheza, zajęcia w kółkach zainteresowań.

16.00–16.45 Gry i zabawy popołudniowe

Oczekując na rodziców przypominamy i doskonalimy umiejętności zdobyte przez dzieci podczas zajęć. W zależności od pogody prowadzimy zabawy na świeżym powietrzu lub w kącikach kreatywnej zabawy. Kontynuujemy zajęcia dodatkowe.

Uwaga. Jest to ramowy rozkład dnia, który w szczegółach może się różnić w poszczególnych grupach wiekowych. Poszczególne bloki tematyczne przeplatane są zabawami odpowiednimi dla grup wiekowych.

Zajęcia dodatkowe są dostępne dla wszystkich dzieci uczęszczających do „Zaczarowanego Przedszkola” – zgodnie z niżej zaprezentowanym grafikiem dostosowanym do wieku oraz potrzeb i potencjału dzieci. O możliwości ewentualnego uczestniczenia w zajęciach dodatkowych dzieci z grupy maluszków (do 3 roku życia) decydują na bieżąco Nauczyciele prowadzący. 

Organizacja zajęć dodatkowych

w Przedszkolu Niepublicznym „Zaczarowane Przedszkole” w roku szkolnym 2022/2023

W roku  szkolnym  2022/2023  zajęcia  dodatkowe  prowadzone  są w „Zaczarowanym Przedszkolu”  w okresie od 3.10.2022r. do 23.06.2023r.

Zajęcia dodatkowe są dostępne dla wszystkich dzieci uczęszczających do „Zaczarowanego Przedszkola” – zgodnie z wyżej zaprezentowanym grafikiem dostosowanym do wieku oraz potrzeb i potencjału dzieci. Zapisy oraz szczegółowe informacje dotyczące uczęszczania dziecka w zajęciach dodatkowych dostępne są u Dyrektora przedszkola.Prowadząca: 

mgr Natalia Piwowarska

Maluchy
wtorek: 10:30 - 10:45
środa: 11:30 - 11:45

Średniaki
wtorek: 10:00 - 10:30
środa: 11:00 - 11:30

Starszaki
poniedziałki: 11:30 - 12:00
wtorek: 9:30 - 10:00
środa: 10:30 - 11:00

Zerówka
poniedziałki: 10:50 - 11:30
wtorek: 8:50 - 9:30
środa: 9:50 - 10:30

Prowadząca:

mgr Natalia Adamczyk


Zajęcia w ramach Podstawy Programowej

Prowadząca:

mgr Natalia Adamczyk


Zerówka:

Zajęcia w ramach programu "Uczymy Dzieci Programować"

Prowadząca:

Katechetka, mgr Elżbieta Kranz


Zerówka:
poniedziałki: 13:00 - 13:45

Prowadząca:

Katechetka, mgr Elżbieta Kranz


Zerówka:
poniedziałki: 13:00 - 13:45

Prowadząca:

Patrycja Surdyk

Starszacy i Średniacy:
wtorek: 14:00 - 14:30

Prowadząca:

trener JUDO - Matteusz Salisz


Zerówka - Starszacy -  Średniacy:
pomniedziałek (co drugi tydzień):

14:30/15:00/15:30


Prowadząca:

mgr Ewelina Michułka


Zerówka :
środa (na zmianę co tydzień):

12:45 - 13:30

Prowadzące:

mgr Ewelina Michułka

mgr Anna Parys


Zerówka - Starszacy - Średniacy:
piątek i poniedziałek - zajęcia indywidualnie ustalone z Rodzicami

Prowadzący: 

mgr Damian Tatura

Zerówka:
wtorek (co drugi tydzień): 15:00 - 15:30

Starszacy + Średniacy:
czwartek (co drugi tydzień): 15:00 - 15:30

Prowadząca: 

mgr Aleksandra Pawelec-Frączek

Zerówka - Starszacy - Średniacy:
czwartek - zajęcia indywidualnie ustalone z Rodzicami

Prowadzący: 

mgr Bartosz Dębski (trener II klasy pływania)


Zerówka i Starszaki (dzieci w wieku: 5-6 lat):
piątki: 14:30 - 16:30

Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowane Przedszkole”
Zaczarowany Klub Dziecięcy
Magic Words - English Academy for Kids

41-717 Ruda Śląska, ul. E. Szramka 3
e-mail: kontakt@zaczarowane.pl
tel.+ 48 535 155 551 

Copyright 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Zaczarowane przedszkole. All rights reserved.