Nasza praca z dziećmi opiera się na podstawie programowej wychowania przedszkolnego MEN oraz w pełni odpowiada wyzwaniom i potrzebom dzieci w wieku przedszkolnym.

Obok zajęć głównych wnikających z podstawy programowej MEN oraz zajęć uzupełniających (zajęcia rytmiczne, logopedia, gimastyka korekcyjna, kółka zainteresowań) wszytkim naszym podopiecznym zapewniamy naukę języka angielskiego w oparciu o podręczniki wydawnictwa Pearson oraz kurs My Little Island 1 / 2 / 3 opracowany dla dzieci w wieku 3-5 lat. W zalezności od wieku dzieci biorą udział w 2 - 4  zajęciach j. angielskiego w tygodniu (grupa 3 latków - 2 zajęcia w tygodniu, grupa 4 latków - 3 zajęcia w tygodniu, grupa 5/6 latków - 4 zajęcia w tygodniu. W codziennej pracy i zabawach z dziećmi w Zaczarowanym Przedszkolu stosowane są elementy innowacyjnych metod edukacyjnych oraz wykorzystywane są nowatorskie pomoce dydaktyczne takie jak Plan Daltoński, pedagogika Montessori, Numicon.

Zgodnie z przyjętym programem wychowania główne rodzaje zajęć organizują każdy dzień natomiast zajęcia dodatkowe determinowane są kondycją grupy, zainteresowaniami dzieci, składem grupy, inwencją nauczyciela a przede wszystkim potrzebami rozwojowymi wychowanków. Wszystkie nasze codzienne działania kształtujące u naszych wychowanków cechy samodzielności, kreatywności, pewności siebie oraz ciekawości otaczającego świata zmierzają do przygotowania dzieci do dobrego startu szkolnego.

Ważna jest dla nas nauka czerpana z codzienności, kształtowanie dobrych zachowań. Realizując zadania edukacyjne w równym stopniu uczymy umiejętności prawidłowego wykonywania praktycznych czynności życia codziennego. Żeby sprostać postawionym sobie celom i zadaniom tworzymy niewielkie 12-15 osobowe grupy dziecięce, które umożliwiają Wychowawcy indywidualny kontakt z każdym dzieckiem.

Naszym Przedszkolakom i ich Rodzicom zapewniamy:

 • małe grupy (12-15 dzieci),
 • kompleksową ofertę podstawowych zajęć przedszkolnych oraz uzupełniającego bloku edukacyjnego,
 • własny plac zabaw,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa wraz monitoringiem całego obiektu
 • elastyczny czas pracy.

Zajęcia

Zajęcia przedszkolne prowadzone w ramach Przedszkola Niepublicznego "Zaczarowane Przedszkole"  prowadzone przez cały rok kalendarzowy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00 w czterech wariantach godzinowych:

 • abonament „mini” – do godz. 14:00,
 • abonament „midi” – do godz. 15:00,
 • abonament „midi+” – do godz. 16:00,
 • abonament „maxi” – do godz. 16:30.

Przedszkole w zależności od wybranego abonamentu oferuje dziecku realizację:

a) Podstawowego bloku edukacyjnego tj. co najmniej:

 • podstawa programowa MEN wraz z Metodą Dobrego Startu,
 • j. angielski  (od 2 do 4 zajęć w tygodniu),

realizowanych w ramach abonamentów „mini”, „midi”, midi+”, „maxi”.

b) Uzupełniającego bloku edukacyjnego tj. co najmniej:

 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia rytmiczne,
 • zajęcia gimnastyczne,
 • religia,
 • zajęcia w kółkach zainteresowań,

realizowanych w ramach abonamentów „midi+”, „maxi”.

7.00-8:00 Witamy dzieci

To pora przychodzenia dzieci i zabaw w kącikach zainteresowań. Prowadzone są także zajęcia integracyjne, wspierające rozwój i twórczą aktywność dzieci.

8.00–8.30 Powitanie Dnia

Przywitanie wszystkich dzieci. Przypomnienie zasad i obowiązków Przedszkolaka oraz ustalenie i zaznaczenie daty w kalendarzu.

8.30–9.00 Śniadanie oraz toaleta 

9.00–12.30 Zajęcia edukacyjne

W grupach wiekowych realizujemy Program Wychowania Przedszkolnego "Zaczarowanego Przedszkola" (podstawa programowa MEN w tym Metoda Dobrego Startu oraz j angielski.)

Zajęcia na świeżym powietrzu

Zabawy na świeżym powietrzu - spacerujemy i bawimy się na placu zabaw .

12.30–13.30 Obiad oraz toaleta

13.30 - 14.00 Odpoczynek

Młodszym dzieciom organizujemy odpoczynek „pod kocykiem”, czytamy bajki przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej.

Dzieciom, które nie odpoczywają „pod kocykiem”, oferujemy zajęcia wyciszające.

14.00–14.15 Podwieczorek

14.15–16.00 Zajęcia edukacyjne

W grupach wiekowych realizujemy   uzupełniający blok edukacyjny: zajęcia rytmiczne, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, basen, katecheza, zajęcia w kółkach zainteresowań.

16.00–16.45 Gry i zabawy popołudniowe

Oczekując na rodziców przypominamy i doskonalimy umiejętności zdobyte przez dzieci podczas zajęć. W zależności od pogody prowadzimy zabawy na świeżym powietrzu lub w kącikach kreatywnej zabawy. Kontynuujemy zajęcia dodatkowe.

Uwaga. Jest to ramowy rozkład dnia, który w szczegółach może się różnić w poszczególnych grupach wiekowych. Poszczególne bloki tematyczne przeplatane są zabawami odpowiednimi dla grup wiekowych.

Zajęcia dodatkowe są dostępne dla wszystkich dzieci uczęszczających do „Zaczarowanego Przedszkola” – zgodnie z niżej zaprezentowanym grafikiem dostosowanym do wieku oraz potrzeb i potencjału dzieci. O możliwości ewentualnego uczestniczenia w zajęciach dodatkowych dzieci z grupy maluszków (do 3 roku życia) decydują na bieżąco Nauczyciele prowadzący. 

Organizacja zajęć dodatkowych

w Przedszkolu Niepublicznym „Zaczarowane Przedszkole” w roku szkolnym 2019/2020

W roku  szkolnym  2019/2020  zajęcia  dodatkowe  prowadzone  są w „Zaczarowanym Przedszkolu”  w okresie od 1.10.2019r. do 26.06.2020r.

Zajęcia dodatkowe są dostępne dla wszystkich dzieci uczęszczających do „Zaczarowanego Przedszkola” – zgodnie z wyżej zaprezentowanym grafikiem dostosowanym do wieku oraz potrzeb i potencjału dzieci. Zapisy oraz szczegółowe informacje dotyczące uczęszczania dziecka w zajęciach dodatkowych dostępne są u Dyrektora przedszkola.

Odpłatność za uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych:

 •  w przypadku gdy dziecko przebywa w „Zaczarowanym Przedszkolu” w ramach wybranego abonamentu w godzinach prowadzenia zajęć dodatkowych – uczestnictwo bezpłatne;
 • w przypadku gdy dziecko chce uczestniczyć w zajęciach dodatkowych w godzinach wykraczających poza wybrany abonamentem –uczestnictwo odpłatne 10 złotych za każde zajęcia;

 

Plan zajęć dodatkowych w Przedszkolu Niepublicznym „Zaczarowane Przedszkole” w roku szkolnym 2019/2020 (158 KB)

 

Prowadząca:

lic. Sandra Musioł

Maluchy
poniedziałki: 10:40 - 10:55
czwartki: 10:40 - 10:55

Średniaki
poniedziałki: 10:10 - 10:40
czwartki: 10:10 - 10:40

Starszaki
poniedziałki: 9:40 - 10:10
środy: 9:40 - 10:10
czwartki: 9:40 - 10:10

Zerówka
poniedziałki: 9:00 - 9:40
środy: 9:00 - 9:40
czwartki: 9:00 - 9:40

Prowadząca: mgr Natalia Adamczyk

Zerówka:
poniedziałek (co drugi tydzień): 14:30 - 15:00

Starszaki:
poniedziałek (co drugi tydzień): 14:30 - 15:00

Zerówka:
czwartki (co drugi tydzień): 13:15 - 14:15

Prowadząca:

Katechetka, mgr Elżbieta Kranz

Zerówka:
poniedziałki: 13:30 - 14:15

Prowadząca:

Instruktor tańca, Magdalena Witalińska

Średniaki + Starszaki + Zerówka:
każda środa: 15:00 - 15:30

Prowadząca:

mgr Aleksandra Mazur

Zerówka i Starszaki:
czwartki (co drugi tydzień): 15:00 - 15:30

Średniaki:
czwartki (co drugi tydzień): 15:00 - 15:30

Prowadzący: 

mgr Damian Tatura

Średniaki i Starszaki:
wtorki (co drugi tydzień): 15:00 - 15:30

Zerówka:
wtorki (co drugi tydzień): 15:00 - 15:30

Prowadzący: 

mgr Bartosz Dębski (trener II klasy pływania)

Zerówka i Starszaki (dzieci w wieku: 5-6 lat):
piątki: 14:00 - 16:30

Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowane Przedszkole”
Zaczarowany Klub Dziecięcy
Magic Words - English Academy for Kids

41-717 Ruda Śląska, ul. E. Szramka 3
e-mail: kontakt@zaczarowane.pl
tel.+ 48 535 155 551 

Copyright 2016, 2017, 2018 Zaczarowane przedszkole. All rights reserved.