Wszystkie dzieci uczęszczające na regularne zajęcia przedszkolne do „Zaczarowanego Przedszkola" objęte są nauką j. angielskiego w oparciu o podręczniki wydawnictwa Pearson oraz kurs My Little Island 1 /2 /3 opracowany dla dzieci w wieku 3-6 lat. W zależności od wieku dzieci biorą udział w od 2 do 4 lekcji j. angielskiego w tygodniu. 

My Little Island to niezwykła i intensywna przygoda z angielskim dla przedszkolaków. Dzieci poznają bajkową wyspę, a na niej bohaterów (Kimmy & Timmy; Billy & Lilly; Lou & Sue) w swoim wieku, z którymi mogą się utożsamiać. 

Tematy rozdziałów są bliskie dzieciom, np.: zwierzęta, mój pokój, moje zabawki, moja twarz itp. Różnorodność zabaw ruchowych wspomagających przyswajanie języka ułatwia dzieciom zrozumienie i zapamiętywanie.  Plakaty, karty obrazkowe, Big Book, dodatkowe gry, audio CD z piosenkami i rymowankami stanowią doskonałe dopełnienie przy różnicowaniu zajęć i utrwalaniu materiału. 

Nauka komunikowania się  w języku angielskim jest atrakcyjna, przyjemna, ale też kompleksowa. Materiał jest dostosowany do umiejętności i zainteresowań dzieci, na poszczególnych etapach rozwoju oraz do ich stylu przyswajania wiedzy. Dzieci poznają język w sposób bardzo aktywny i z wykorzystaniem wszystkich zmysłów. Są w pełni angażowane w proces nauki i dzięki temu uczą się efektywniej.

Zgodnie z zawartą umową patronacką pomiędzy Pearson Central Europe a „Zaczarowanym Przedszkolem” wydawnictwo Pearson zapewnia naszemu Przedszkolu m.in. stałą opiekę metodyczną nad prowadzonymi zajęciami nauki j .angielskiego oraz kompleksowe wyposażenia we wszelkie materiały edukacyjne zarówno dla dzieci jak i kardy nauczycielskiej.

Dzieci nie uczęszczające na co dzień do Zaczarowanego Przedszkola mogą brać udział w nauce j.angielskiego zorganizowanej w ramach Magic Words – English Academy for Kids

Nauka pływania

W "Zaczarowanym Przedszkolu" nasze dzieci mają możliwość uczestnictwa w kursie nauki pływania pod okiem wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów. 

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej skierowane dla dzieci z "Zaczarowanego Przedszkola" mają na celu poprawę jakości postawy dzieci i ich wzorców ruchowych.

Logopedia

Grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci z "Zaczarowanego Przedszkola" stanowią formę profilaktyki logopedycznej. Celem zajęć jest kształtowanie prawidłowej wymowy.

Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowane Przedszkole”
Zaczarowany Klub Dziecięcy
Magic Words - English Academy for Kids

41-717 Ruda Śląska, ul. E. Szramka 3
e-mail: kontakt@zaczarowane.pl
tel.+ 48 535 155 551 

Copyright 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Zaczarowane przedszkole. All rights reserved.